Algemene berichten

Bestuurswisseling bij Groot Mannenkoor Zwolle

Bestuurswisseling bij Groot Mannenkoor Zwolle Voor het eerste in de geschiedenis werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de vorm van een digitale ledenraadpleging. Vanwege corona was bij elkaar komen immers verboden. Omdat het bestuur toch graag een aantal besluiten wilde laten nemen werd voor deze vorm gekozen. Belangrijkste voorstel was het benoemen van twee nieuwe…

Lees meer

Groot Mannenkoor Zwolle in winterslaap …..?

Groot Mannenkoor Zwolle in winterslaap …..? Op 9 maart repeteerde het koor enthousiast voor een aantal concerten die gepland waren. Monumentendag, muziekestafette Heino en een groot concert in De Spiegel op 21 november. Helaas overviel de overheid on daags erna met de mededeling dat samen zingen niet meer mocht. Corona, u weet wel….. Hard, verdrietig,…

Lees meer

Nieuwe website

U hebt het ongetwijfeld gezien. Het GMZ heeft een nieuwe website. Heldere structuur, moderne kleuren, makkelijk navigeren. Een hele verbetering ten opzichte van de oude versie. De ontwerpers en de bouwers hopen natuurlijk dat u dat ook vindt … Die nieuwe website hoort bij de ambitie van het koor. We kijken vol goede moed naar…

Lees meer