Bestuurswisseling bij Groot Mannenkoor Zwolle

Bestuurswisseling bij Groot Mannenkoor Zwolle

Voor het eerste in de geschiedenis werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de vorm van een digitale ledenraadpleging. Vanwege corona was bij elkaar komen immers verboden. Omdat het bestuur toch graag een aantal besluiten wilde laten nemen werd voor deze vorm gekozen. Belangrijkste voorstel was het benoemen van twee nieuwe bestuursleden waaronder de voorzitter.

Martin van Eijk trad af als waarnemend voorzitter en werd benoemd als algemeen bestuurslid. Han Bruins trad helemaal terug. Beiden hebben grote verdiensten voor het koor gehad en we zijn hen dankbaar voor hun inzet. Dat Martin nog even aanblijft maakt het mogelijk om zijn ervaring en netwerk te kunnen blijven gebruiken.

Nieuw in het bestuur zijn Etienne Kranenburg en Paul de Witte. Paul werd gekozen als nieuwe voorzitter, Etienne als algemeen bestuurslid.